Ιανουάριος 2008 Έκδοση 1
myFactory News

Η ηλεκτρονική ενημέρωση της Βιομηχανίας

Τεχνολογίες Κωδικοποίησης και Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Εισαγωγή στις τεχνολογίες Κωδικοποίησης Προϊόντων
Η Διαχείριση της Παραγωγής και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα ζητήματα. Για αυτό το λόγο, οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν ήδη εγκαταστήσει μηχανογραφικά συστήματα (ERP, WMS, κτλ) που διευκολύνουν την ροή προϊόντων και πληροφορίας. Τα συστήματα μηχανογράφησης όμως, για να λειτουργήσουν αποδοτικά, απαιτούν αξιόπιστη και έγκαιρη πληροφόρηση από τα διάφορα σημεία παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης των Α’ Υλών και ετοίμων προϊόντων.
Αυτή την ανάγκη - και όχι μόνο - καλούνται να καλύψουν τα Συστήματα Ιχνηλασιμότητας, τα οποία, ως MES (Manufacturing Execution Systems), παρακολουθούν τα προϊόντα σε πραγματικό χρόνο κατά την διακίνησή τους στην εφοδιαστική αλυσίδα. Βασικό δομικό στοιχείο ενός Συστήματος Ιχνηλασιμότητας είναι η Κωδικοποίηση των προϊόντων, δηλ. η ταυτοποίησή τους με τις πληροφορίες που τα συνοδεύουν (Lot, Ημ. Λήξης, κτλ) κατά την διάρκεια της παραγωγικής τους διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό, κάθε προϊόν ταυτοποιείται με τις πληροφορίες παραγωγής του, αποκτώντας μια μοναδική «ταυτότητα» που το ακολουθεί καθώς μετασχηματίζεται στα διάφορα στάδια της αλυσίδας.
Σκοπός του άρθρου είναι (α) να ορίσει την κωδικοποίηση προϊόντων στο πλαίσιο τόσο της Παραγωγικής Διαδικασίας όσο και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, (β) να συνοψίσει τις σύγχρονες μεθόδους κωδικοποίησης προϊόντων και (γ) να παρουσιάσει τις βασικές προδιαγραφές για την υλοποίηση των Συστημάτων Κωδικοποίησης, ώστε να ικανοποιούνται οι πραγματικές ανάγκες των σύγχρονων Ελληνικών επιχειρήσεων.

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ

 

Διαχείριση Παραγωγής


Βασικές έννοιες των MES (Manufacturing Execution Systems)

Τα τελευταία χρόνια, οι Ελληνικές επιχειρήσεις μεταποίησης χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο Πληροφοριακά Συστήματα για την διαχείριση των διαδικασιών τους. Σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασμού (Planning Level), συστήματα όπως τα ERP και τα MRP παρέχουν στις επιχειρήσεις την δυνατότητα να προγραμματίζουν τις διαδικασίες τους. Σε επίπεδο λειτουργίας της παραγωγής (Control Level), συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου όπως τα PLC και τα SCADA βοηθούν τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τις λειτουργίες μηχανών και διεργασιών.

Για την αποτελεσματική λειτουργία της παραγωγής, είναι απαραίτητη η σύνδεση των παραπάνω συστημάτων. Αυτό προϋποθέτει (α) κοινή γλώσσα επικοινωνίας και (β) ανταλλαγή πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο. Όμως, τα συστήματα σχεδιασμού λειτουργούν με βάση την λογική των συναλλαγών (transactions) και ενημερώνονται σε επίπεδο ημέρας ή εβδομάδας (batch). Αντίθετα, τα συστήματα ελέγχου λειτουργούν με βάση τη λογική των συμβάντων (events) και συλλέγουν/παρέχουν πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο (real-time).

Τα MES (Manufacturing Execution Systems) είναι Πληροφοριακά Συστήματα που σχεδιάστηκαν για αυτόν ακριβώς τον σκοπό: να γεφυρώσουν το κενό μεταξύ ERP και παραγωγής, ‘μεταφράζοντας’ σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα που προέρχονται από το χώρο της παραγωγής σε χρήσιμη πληροφορία για την βέλτιστη διαχείριση των πόρων της παραγωγικής διαδικασίας: Α’ υλών και προϊόντων, μηχανών και ανθρώπων.


Διαβάστε το άρθρο “Introduction to MES”

 

Τι είναι το myFactory News;
Τι θέματα περιλαμβάνει, που απευθύνεται, πώς θα γίνετε συνδρομητής

Προηγούμενα Τεύχη
Περιηγηθείτε σε όλα τα τεύχη του myFactory News

Προωθήστε το σε συνεργάτες


 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε το Newsletter αυτομάτως στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε στην φόρμα που βρίσκεται εδώ.