Φίλιππος Σφυρής, MSc, Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ
Φάνης Γιαννόπουλος, Διευθυντής Τμήματος Engineering, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ

1. Τι είναι ‘Pallet Labeling & Tracking’;

Στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων, ο όρος Pallet Labeling & Tracking αναφέρεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση της κωδικοποίησης των παλετών, η οποία περιλαμβάνει:

  • Ταυτοποίηση (Labeling) κάθε παλέτας με έναν μοναδικό κωδικό SSCC (Serial Shipping Container Code) με τη μορφή ετικέτας barcode GS1 128 ή RFID. Ο κωδικός SSCC παραπέμπει σε  όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την παλέτα.
  • Έλεγχο ποιότητας του εκτυπωμένου κωδικού.
  • Παρακολούθηση (Tracking) των παλετών κατά την συσκευασία, αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων.
 
 
2. Τι κερδίζει μια βιομηχανική επιχείρηση με την αυτοματοποίηση της κωδικοποίησης των παλετών και την παρακολούθησή τους;
 
Με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας κωδικοποίησης, αποφεύγονται σφάλματα που μπορεί να οδηγήσουν σε επιστροφές και αυξάνεται η παραγωγικότητα των χειριστών. Επιπλέον, η επιχείρηση μειώνει τους χρόνους εκτέλεσης των παραγγελιών.
 
Με την ταυτοποίηση των παλετών και την διατήρηση των κωδικών τους σε βάση δεδομένων, εξασφαλίζεται η Ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο δευτερογενούς συσκευασίας.

Τέλος, γνωρίζοντας ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο των παλετών με ακρίβεια, οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν τις διαδικασίες διακίνησης και αποθήκευσης των προϊόντων τους, ελαχιστοποιώντας τον όγκο των αποθεμάτων.    
 
 
3. Τι απαιτείται σε εξοπλισμό για μια λύση Pallet Labeling & Tracking;

Για μια ολοκληρωμένη λύση Pallet Labeling & Tracking απαιτούνται τα εξής:
 
Το λογισμικό ανταλλάσει real-time δεδομένα με τους βιομηχανικούς εκτυπωτές, τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου (barcode scanners, PLC, αισθητήρες, κτλ) καθώς και τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης (ERP, WMS, Σύστημα Ιχνηλασιμότητας, κτλ).
 
 
4. Πώς λειτουργεί ένα σύστημα Pallet Labeling & Tracking;

Η λειτουργία ενός συστήματος Pallet Labeling & Tracking μπορεί να αναλυθεί σε 4 βήματα:

Α. Σχεδίαση ετικέτας 

Αρχικά ο χειριστής σχεδιάζει την ετικέτα της παλέτας με την χρήση ειδικού λογισμικού.
 
Τα λογισμικά σχεδίασης ετικετών παρέχουν την δυνατότητα δημιουργίας barcodes GS1 128 και εισαγωγής μεταβλητών πληροφοριών από βάση δεδομένων (περιγραφή, ημ.λήξης, κωδικό παραγωγής, αριθμό παλέτας, αριθμό γραμμής, κτλ).

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης της πληροφορίας του βάρους μέσω διασύνδεσης με τα ζυγιστικά συστήματα της επιχείρησης.
 
Β. Επιλογή κωδικών

Το βασικό ζητούμενο σε μια εφαρμογή Pallet Labeling είναι ο προσδιορισμός από το σύστημα του τι περιέχεται στην παλέτα, ώστε να αποσταλούν τα κατάλληλα μεταβλητά δεδομένα για εκτύπωση. Η πληροφορία αυτή μπορεί να συλλεχθεί με διάφορες μεθόδους, ανάλογα με την εφαρμογή.

Αν οι κωδικοί είδους που θα παραχθούν είναι γνωστοί από πριν, προ-επιλέγονται από την βάση δεδομένων. Αν όχι, μπορεί να εγκατασταθεί scanner σε θέση πριν από τον εκτυπωτή, το οποίο θα αναγνώσει το barcode του περιεχόμενου κιβωτίου και θα ενημερώσει αντίστοιχα το σύστημα. Σε περίπτωση ύπαρξης πολλαπλών γραμμών παραγωγής, η πληροφορία για την προέλευση της παλέτας συλλέγεται από ειδικό αυτοματισμό που ενσωματώνεται στο σύστημα.
 
Γ. Εκτύπωση και επικόλληση ετικέτων
    
Το σύστημα Print & Apply λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο από το λογισμικό τις πληροφορίες εκτύπωσης και επικολλά τις ετικέτες στις παλέτες μέσω ρομποτικού βραχίονα.

Η επικόλληση γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές επισήμανσης της εταιρείας, σε μια ή περισσότερες πλευρές της παλέτας, με ταχύτητες που φτάνουν έως και τις 120 παλέτες ανά ώρα.
 
Δ. Έλεγχος αναγνωσιμότητας barcode

Αμέσως μετά την εκτύπωση της ετικέτας, ένα Verification Scanner σταθερής θέσης,  προσαρμοσμένο στο σύστημα Print & Apply, ελέγχει την αναγνωσιμότητα του barcode και επιβεβαιώνει την ορθότητά του, επιστρέφοντας τα στοιχεία των ετικετών για καταγραφή στο λογισμικό.
 
 
5. Πώς ξέρει το σύστημα τι ετικέτα πρέπει να εκτυπωθεί σε κάθε παλέτα; 

Το σύστημα παρακολουθεί δυναμικά την πορεία των παλετών μέσω σύνδεσης με το PLC που ελέγχει την γραμμή παραγωγής (ραουλόδρομο, βαγόνι, wrapper, κτλ),  διατηρώντας τους σχετικούς κωδικούς σε βάση δεδομένων.

Όταν μια παλέτα φτάσει στο σύστημα Print & Apply, το PLC στέλνει στον εκτυπωτή τον κωδικό SSCC της ετικέτας και τα μεταβλητά στοιχεία που αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη παλέτα.
 
 
6. Πώς αποφεύγεται η αποστολή παλετών με λάθος ή καθόλου ετικέτες;

Με την μανδάλωση της γραμμής για προστασία από σφάλματα. Για παράδειγμα, αν το Verification Scanner επιστρέψει ‘λάθος’, αν τα αναλώσιμα δεν έχουν φορτωθεί σωστά ή αν έχει γίνει εισαγωγή ανύπαρκτου είδους από το λογισμικό, διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία προώθησης των παλετών και παρέχονται σήματα ειδοποίησης στους χειριστές.
 
 
7. Τι πρέπει να προσέξω πριν την υλοποίηση ενός συστήματος Pallet Labeling & Tracking στην επιχείρησή μου;

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το σύνολο ενός έργου Pallet Labeling & Tracking είναι «μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του» (εκτυπωτές, λογισμικό, scanners, φωτοκύτταρα, PLC, κτλ). Αυτό σημαίνει ότι κάθε εφαρμογή απαιτεί ολοκληρωμένη μελέτη και σχεδιασμό, με συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης.

Επιπλέον, η κωδικοποίηση της δευτερογενούς και τριτογενούς συσκευασίας αποτελεί κρίσιμο δομικό στοιχείο του συστήματος Ιχνηλασιμότητας μιας επιχείρησης.

Για αυτούς τους λόγους, τα συστήματα Pallet Labeling & Tracking απαιτούν για την υλοποίησή τους εταιρεία ολοκλήρωσης συστημάτων (System Integrator) με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία, που να εξειδικεύεται στα συστήματα κωδικοποίησης και ιχνηλασιμότητας προϊόντων.
 
 
8. Υπάρχει εμπειρία στην Ελλάδα από υλοποιήσεις συστημάτων Pallet Labeling & Tracking;

Η εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ έχει εγκαταστήσει με επιτυχία πολλά συστήματα Pallet Labeling & Tracking στην Ελληνική Βιομηχανία. Για παράδειγμα, οι ανάγκες των εταιρειών UNILEVER ΕΛΑΪΣ Α.Ε., HELLAS CAN A.E., ΓΙΟΥΛΑ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε, ΜΙΝΕΡΒΑ A.E. και CHIPITA ήταν να αυτοματοποιήσουν την διαδικασία κωδικοποίησης παλετών, διατηρώντας δεδομένα ιχνηλασιμότητας.
 
Με την υλοποίηση συστήματος Pallet Labeling & Tracking έχουν ήδη παρατηρηθεί τα εξής αποτελέσματα:
  • Δραστική μείωση του κόστους που σχετίζεται με τα λάθη, τις επιστροφές, τις μη στοχευμένες ανακλήσεις και τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση των παραγγελιών.
  • Κάλυψη των απαιτήσεων Ιχνηλασιμότητας από την Νομοθεσία και τους πελάτες.
  • Αύξηση της παραγωγικότητας των χειριστών, λόγω της αυτοματοποίησης της διαδικασίας εκτύπωσης και επικόλλησης ετικετών στις παλέτες.

9. Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τα συστήματα Pallet Labeling & Tracking;

Για περισσότερες πληροφορίες και videos εφαρμογών με τα συστήματα Pallet Labeling & Tracking, επισκεφθείτε τη σελίδα Κωδικοποίηση Παλετών.