Επειδή κάθε γραμμάριο μετράει!

10 λόγοι για να κάνετε ένα δώρο στην παραγωγή σας

 

1. Αύξηση της κερδοφορίας
Τα συστήματα δυναμικού ελέγχου βάρους σας βοηθούν να καλύψετε πλήρως τη νομοθεσία για την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων αυξάνοντας ταυτόχρονα την απόδοση της παραγωγής σας, μέσα από την ελαχιστοποίηση της φύρας, την τήρηση αυστηρότερων ορίων ανοχής  και τη μείωση των μη συμμορφούμενων προϊόντων. Η επιστροφή στην επένδυση είναι ζήτημα μερικών εβδομάδων ή ακόμη και ημερών!

2. Μείωση του κόστους ανάκλησης
Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τα βιομηχανικά πρότυπα με τον δυναμικό έλεγχο βάρους κάθε συσκευασίας. Ο 100% έλεγχος βάρους αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού προγράμματός σας για τον έλεγχο ποιότητας, καθώς παρέχει την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παραγωγής.

3. Αποφυγή της υπο-πλήρωσης και υπερ-πλήρωσης
Οι ελεγκτές βάρους παρακολουθούν δυναμικά το βάρος κάθε προϊόντος και αναγνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο τυχόν αποκλίσεις κατά τη διαδικασία γεμίσματος/πλήρωσης (filling). Αυτή η πληροφορία ανατροφοδοτείται μέσω αυτόματου συστήματος ελέγχου στη γεμιστική μηχανή, με αποτέλεσμα την αποφυγή της υπο/υπερ-πλήρωσης (over/under-filling) και του κόστους που σχετίζεται με αυτή.

4. Εξοικονόμηση Α’ Υλών για περισσότερα προϊόντα και κέρδη
Η υψηλή ακρίβεια του ελεγκτή βάρους επιτρέπει τη χρήση αυστηρότερων ορίων ανοχής, με αποτέλεσμα την παραγωγή περισσότερων τελικών προϊόντων με την χρήση της ίδιας ποσότητας Α΄υλών.

5. Βελτίωση διαδικασιών
Οι δυναμικοί ελεγκτές βάρους παρέχουν real-time παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας μέσα από σύγχρονες τεχνικές Στατιστικού Ελέγχου Παραγωγής (SPC).
Η άμεση ανίχνευση των αποκλίσεων και των αιτιών τους βοηθά στην έγκαιρη επέμβαση των υπευθύνων.

6. Διασφάλιση ποιότητας και αύξηση ικανοποίησης των πελατών
Η χρήση του ελεγκτή βάρους ως εργαλείου για την αυστηρότερη τήρηση των ορίων ανοχής και την 100% επαναληψιμότητα των διαδικασιών αναδεικνύεται σε σημείο–κλειδί για συνέπεια στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων, άρα και στην ικανοποίηση των πελατών.

Πόσο κοστίζει ένα γραμμάριο;

Η μείωση της υπερ-πλήρωσης μιας συσκευασίας κατά 1 γραμμάριο μέσω του 100% ελέγχου βάρους μπορεί να επιφέρει εντυπωσιακή εξοικονόμηση χρημάτων σε μια βιομηχανία. Ακολουθεί ένα απλό παράδειγμα προϊόντος που κοστίζει 0,1 λεπτά / γραμμάριο:

Πληροφορίες συσκευασίας και παραγωγής

Βάρος σημασμένης συσκευασίας: 450 γραμμάρια
Κόστος υλικών: 0,1 λεπτά ανά γραμμάριο
Ταχύτητα γραμμής: 200 προϊόντα ανά λεπτό
Αξιοποίηση γραμμής: 65%
Βάρδια: 8 ώρες
Βάρδιες ανά μέρα: 2
Μέρες παραγωγής ανά έτος: 230

Εξοικονόμηση χρημάτων από μείωση υπερ-πλήρωσης κατά 1 γραμμάριο

0,1 λεπτά ανά συσκευασία
20 λεπτά ανά λεπτό
12 € ανά ώρα
124,80 € ανά μέρα

28.704 € εξοικονόμηση ανά έτος

Συν περισσότερα από 60.000 επιπλέον τεμάχια (και οι αντίστοιχες πωλήσεις και κέρδη)
που θα μπορούσαν να παραχθούν από τις Α΄ύλες που εξοικονομήθηκαν!


7. Μείωση κόστους από λάθη και χειροκίνητες διαδικασίες
Η χρήση στατικών ζυγών για τον έλεγχο της υπο/υπερ-πλήρωσης είναι συχνή στην παραγωγική διαδικασία, όμως αυξάνει το εργασιακό κόστος και εμπεριέχει τον κίνδυνο του ανθρώπινου λάθους. Αντίθετα, η χρήση ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου βάρους ελαχιστοποιεί το κόστος και τα λάθη που σχετίζονται με τις χειροκίνητες διαδικασίες.

8. Μείωση μη συμμορφούμενων προϊόντων
Ελεγκτές βάρους με υψηλή ακρίβεια μέτρησης και σωστή συντήρηση οδηγούν σε μείωση των απορριπτέων προϊόντων. Αυστηρότερα όρια ανοχής οδηγούν σε βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας, άρα και σε μείωση των μη συμμορφούμενων προϊόντων. Ο ακριβέστερος προσδιορισμός των ορίων οδηγεί σε μεγαλύτερη ακρίβεια, με αποτέλεσμα τη μείωση των λανθασμένων απορρίψεων.

9. Μείωση του ρίσκου
Οι δυναμικοί ελεγκτές βάρους εξασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο της ομαδικής συσκευασίας που θα φορτωθεί είναι σωστό και πλήρες. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται το ρίσκο που σχετίζεται με ελλειπείς ή λάθος παραδόσεις στους πελάτες σας.

10. Αύξηση του OEE (Overall Equipment Effectiveness)
Το ΟΕΕ (Overall Equipment Effectiveness) είναι ένας δείκτης που μετρά πόσο αποδοτικά αξιοποιεί μια επιχείρηση το παραγωγικό της δυναμικό. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ΟΕΕ είναι η ‘διαθεσιμότητα’ του εξοπλισμού, η ‘αποδοτικότητα’ των γραμμών και η ‘ποιότητα’ των παραγόμενων προϊόντων. Η 100% παρακολούθηση και έλεγχος των προϊόντων παρέχει πληροφόρηση για τυχόν αποκλίσεις που οδηγούν σε μη προγραμματισμένα σταματήματα (διαθεσιμότητα) και σε μείωση της ταχύτητας των γραμμών (απόδοση). Τα αυστηρότερα όρια ανοχών που επιτρέπονται χάρη στο δυναμικό έλεγχο βάρους μειώνουν την υπο/υπερ-πλήρωση, με αποτέλεσμα περισσότερα προϊόντα εντός των ορίων ποιότητας.

 

Κατεβάστε το άρθρο σε μορφή pdf