Ένας οδηγός για τους διευθυντές παραγωγής και ποιότητας

Ο οδηγός απευθύνεται στα στελέχη Ποιότητας και Παραγωγής και προσφέρει μια γενική επισκόπηση για το κρίσιμο ζήτημα του ελέγχου βάρους: από τις βασικές αρχές έως την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου. Έχει γραφτεί από υψηλά καταρτισμένους μηχανικούς και βασίζεται στην 50χρονη εμπειρία της METTLER TOLEDO GARVENS στο χώρο του ελέγχου βάρους.

Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα ελέγχου μπορεί να βοηθήσει στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων, στη μείωση των μη συμμορφούμενων και στην αύξηση του OEE (Overall Equipment Effectiveness) της παραγωγής.

Ένας οδηγός για τους διευθυντές παραγωγής και ποιότητας

Περιεχόμενα

 1. Εισαγωγή στον δυναμικό έλεγχο βάρους
 2. Βασικά χαρακτηριστικά σχεδίασης
 3. Βασικές αρχές δυναμικού ελέγχου βάρους και Στατιστικός Έλεγχος Διαδικασιών Παραγωγής (SPC)
 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια
 5. Σχεδίαση συστήματος και εφαρμογές
 6. Βασικοί λόγοι για ένα Πρόγραμμα ελέγχου βάρους
 7. ‘Χτίζοντας’  ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα
 8. Στόχοι και απαιτήσεις παραγωγής
 9. Κανονισμοί και οδηγίες αναφορικά με τα όργανα μέτρησης
 10. Εγκατάσταση και επαλήθευση απόδοσης
 11. Καθορισμός περιορισμών/ορίων
 12. Αυξάνοντας την αποδοτικότητα
 13. Διατήρηση της απόδοσης με ΟΕΕ (Overall Equipment Effectiveness)
 14. Γλωσσάριο


Εισαγωγή

Η χρήση των δυναμικών ελεγκτών βάρους (checkweighers) στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, φαρμάκων, καλλυντικών, χημικών, μετάλλων και μεταφορών/logistics αναγνωρίζεται ως σημείο-κλειδί  για την αποτελεσματική τήρηση των κανονισμών ποιότητας και ασφάλειας. Οι δυναμικοί ελεγκτές βάρους είναι καίριας σημασίας τόσο για την ικανοποίηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων απαιτήσεων των πελατών όσο και για τη συμμόρφωση με τα εθνικά πρότυπα και κανονισμούς περί Μέτρων και Σταθμών.

Η εγκατάσταση ενός δυναμικού ελεγκτή βάρους μπορεί να εγγυηθεί την παραγωγή προϊόντων εντός των ορίων ποιότητας μόνο όταν αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου Προγράμματος ελέγχου με συγκεκριμένους στόχους και σαφώς ορισμένους δείκτες μέτρησης. Ο στόχος αυτού του οδηγού είναι να βοηθήσει τους υπευθύνους ποιότητας και παραγωγής στην εφαρμογή ενός τέτοιου Προγράμματος.

Ένα αποτελεσματικό σύστημα δυναμικού ελέγχου βάρους βοηθά στη μείωση των ελαττωματικών προϊόντων και των ανακλήσεων, εγγυάται τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για τα Μέτρα και Σταθμά σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, ενώ μειώνει το συνολικό κόστος παραγωγής.  Η χρήση του εν λόγω συστήματος λειτουργεί επίσης και ως απόδειξη σε οποιοδήποτε κρατικό έλεγχο ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και έχει τηρηθεί η απαιτουμένη προσοχή σε κρίσιμα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας.

Οι απαιτήσεις και τα οφέλη εισαγωγής ενός τέτοιου συστήματος περιγράφονται περιληπτικά στο παρακάτω διάγραμμα.

 

 

O οδηγός αυτός χρησιμεύει σαν σημείο αναφοράς για όσους εμπλέκονται στην φάση της συσκευασίας, παρέχοντας μια γενική επισκόπηση για το κρίσιμο ζήτημα του ελέγχου βάρους: από τις βασικές του αρχές έως την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος.

Στο πρώτο μέρος «Επιλέγοντας Σύστημα Δυναμικού Ελέγχου Βάρους» αναλύεται η σχεδίαση και η λειτουργικότητα των συστημάτων δυναμικού ελέγχου βάρους. Το δεύτερο μέρος «Χτίζοντας ένα Αποτελεσματικό Πρόγραμμα» λειτουργεί ως οδηγός για τη σωστή εφαρμογή ενός Προγράμματος ελέγχου από τα στελέχη της παραγωγής. Το μέρος αυτό καταλήγει σε μία σημαντική συζήτηση για το πώς μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα η αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου Προγράμματος.

 

Σύμβολο Περιγραφή
Προειδοποίηση - Χειρισμός που μπορεί να καταλήξει σε εσφαλμένη χρήση του δυναμικού ελεγκτή βάρους
Βέλτιστες πρακτικές - Διαδικασίες που αποτελούν τις βέλτιστες πρακτικές στην βιομηχανία
Αρχειοθέτηση - Αρχεία που πρέπει να τηρούνται για την τεκμηρίωση της σωστής λειτουργίας του συστήματος.