Φίλιππος Σφυρής, Marketing Manager, Όμιλος Θεοδώρου

Το τελευταίο διάστημα, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον παραγωγών και επιχειρηματιών που επιθυμούν να τυποποιήσουν ή και να εξάγουν ελαιόλαδο. Για την καλύτερη υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, ο ΕΦΕΤ προχώρησε στην έκδοση ενός εγχειριδίου κατευθυντήριων γραμμών για τους κανόνες εμπορίας και επισήμανσης ελαιολάδου (2012).

Πώς όμως υλοποιείται στην πράξη η επισήμανση του ελαιολάδου; Με ποιές μεθόδους, τεχνολογίες και πρακτικές; Από το 1985, η Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία από εφαρμογές επισήμανσης σε δεκάδες επιχειρήσεις τυποποίησης ελαιολάδου στην Ελλάδα. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών επισήμανσης ατομικών και ομαδικών συσκευασιών ελαιολάδου σε ελληνικές επιχειρήσεις τυποποίησης, με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού ετικετοποίησης και κωδικοποίησης προϊόντων.


1. Αυτόματη ετικετοποίηση σε πρωτογενή συσκευασία ελαιολάδου

Η ανάγκη της εταιρείας ήταν να επικολλά ετικέτες σε μεγάλη ποικιλία διαφορετικού μεγέθους και σχήματος φιαλών ελαιολάδου, είτε περιμετρικά της συσκευασίας, είτε πλευρικά σε μία ή δύο πλευρές ταυτόχρονα, με μεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία.

Η λύση που δόθηκε από την εταιρία Θεοδώρου ήταν η προσαρμογή στη γραμμή συσκευασίας μίας ετικετέζας HERMA 362c για την αυτόματη επικόλληση ετικετών σε μία ή δύο πλαϊνές πλευρές των φιαλών ταυτόχρονα. Στην ετικετέζα προσαρμόστηκε ειδικός μηχανισμός wrap-around για την αυτόματη επικόλληση ετικετών και σε κυλινδρικές φιάλες. Επιπλέον στη διάταξη ενσωματώθηκε μηχανισμός belt separator για την αποσυμφόρηση των φιαλών στην είσοδο της ετικετέζας, μηχανισμός hold down για την σταθεροποίηση της φιάλης στη περιοχή επικόλλησης ώστε να επιτυγχάνεται ακρίβεια στην επικόλληση καθώς και ενεργός περιστρεφόμενος μηχανισμός για τη βελτίωση της επικόλλησης της ετικέτας επάνω στην φιάλη. Όλα τα παραπάνω διαθέτουν inverter για την ακριβή ρύθμιση της ταχύτητάς τους.

Τα οφέλη που προέκυψαν για την εταιρεία τυποποίησης ελαιολάδου με την λειτουργία του συστήματος αυτού είναι:

  • Ευελιξία, με τη χρήση μίας και μόνης διάταξης για την αυτόματη επικόλληση ετικετών για όλα τα διαφορετικά είδη φιαλών.
  • Αξιοπιστία στη λειτουργία, επιτυγχάνοντας μεγάλη ακρίβεια και επαναληψιμότητα στην επικόλληση των ετικετών.
  • Αλλαγή ρυθμίσεων της μηχανής για διαφορετικές φιάλες εύκολα, γρήγορα και με ακρίβεια, μέσω των ρυθμιζόμενων βάσεων με ψηφιακούς ενδείκτες θέσης που διαθέτει η διάταξη.2. Κωδικοποίηση σε πρωτογενή συσκευασία ελαιολάδου με βιομηχανικό εκτυπωτή Inkjet

Η ανάγκη της εταιρείας ήταν η εκτύπωση πληροφοριών παρτίδας και ημερομηνιών λήξης απευθείας επάνω στην πρωτογενή συσκευασία του λαδιού καθώς αυτή κινείται στην γραμμή συσκευασίας, εξασφαλίζοντας υψηλή παραγωγικότητα και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για ιχνηλασιμότητα.

Η λύση που δόθηκε από την εταιρία Θεοδώρου ήταν η προσαρμογή στην γραμμή παραγωγής ενός σύγχρονου βιομηχανικού εκτυπωτή εκτόξευσης μελάνης συνεχούς ροής DOMINO A200 για την εκτύπωση των απαραίτητων πληροφοριών απευθείας επάνω στην συσκευασία με μεγάλη ακρίβεια και σε μεγάλες ταχύτητες παραγωγής. Οι εκτυπωτές αυτής της σειράς προσφέρουν μια σειρά πλεονεκτημάτων όπως πλήρως αυτόματο ξεκίνημα και σταμάτημα, οικονομία στην κατανάλωση αναλώσιμων και ελληνικό μενού λειτουργιών.

Τα οφέλη που προέκυψαν με την λειτουργία του συστήματος αυτού είναι:

  • Online εκτύπωση μεταβλητών πληροφοριών.
  • Σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας λόγω της μεγάλης ταχύτητας εκτύπωσης του συστήματος που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση και της ταχύτητας στην γραμμή παραγωγής.
  • Αυτόματο ξεκίνημα και σταμάτημα του συστήματος, οικονομία στην κατανάλωση αναλώσιμων και ελληνικό μενού λειτουργιών.


 

Η επισήμανση του ελαιολάδου αφορά τόσο το επίπεδο της ατομικής συσκευασίας λιανικής πώλησης (π.χ. φιάλη ελαιολάδου) όσο και το επίπεδο των ομαδικών συσκευασιών διακίνησης (π.χ. κιβώτια, παλέτες). Η ενοποιημένη επισήμανση σε όλα τα επίπεδα της συσκευασίας έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διασφάλιση της ομαλής ροής της πληροφορίας στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας.


3. Κωδικοποίηση χαρτοκιβωτίων ελαιολάδου

Η ανάγκη της εταιρείας ήταν (α) η εκτύπωση διαφορετικών πληροφοριών στις ομαδικές συσκευασίες ελαιολάδου (χαρτοκιβώτια) ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος και (β) η  μείωση του κόστους αποθεμάτων σε χαρτοκιβώτια.

Η λύση που δόθηκε από την εταιρία Θεοδώρου ήταν η χρήση χαρτοκιβωτίων με προτυπωμένες μόνο τις απαραίτητες σταθερές πληροφορίες και η μετέπειτα εκτύπωση όλων των μεταβλητών πληροφοριών όπως barcodes, λογότυπα, διαφημιστικά μηνύματα, κωδικούς παραγωγής, κτλ, απευθείας επάνω στο χαρτοκιβώτιο κατά την διαδικασία της συσκευασίας. Ο βιομηχανικός εκτυπωτής που χρησιμοποιήθηκε λειτουργεί με ειδικά μελάνια hot melt τα οποία είναι ιδανικά για εκτύπωση αναγνώσιμων barcodes σε χαρτοκιβώτια. Η προσαρμογή δύο τέτοιων εκτυπωτών σε σειρά αύξησε το ύψος της περιοχής εκτύπωσης, ενώ το μήκος αυτής μπορεί να είναι ίσο με το μήκος του εκτυπωμένου χαρτοκιβωτίου.

Τα οφέλη που προέκυψαν με την λειτουργία του συστήματος είναι:

  • Δραστική μείωση του κόστους διαχείρισης και αποθήκευσης των προτυπωμένων χαρτοκιβωτίων και αποφυγή καθυστερήσεων και λαθών που σχετίζονται με αυτά.
  • Αύξηση της ευελιξίας της παραγωγής μέσα από την εύκολη εναλλαγή ρυθμίσεων για διαφορετικά προϊόντα ή μηνύματα με το πάτημα ενός κουμπιού.
  • Αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της online εκτύπωσης των μεταβλητών πληροφοριών.
  • Εξασφάλιση χαμηλότερου κόστους λειτουργίας σε σχέση με αντίστοιχη εφαρμογή με χρήση αυτοκόλλητης ετικέτας για μεγάλες περιοχές εκτύπωσης.


 

Εάν είστε επιχείρηση τυποποίησης ελαιολάδου και ενδιαφέρεστε για εφαρμογή συστήματος ετικετοποίησης ή κωδικοποίησης ελαιολάδου, παρακαλούμε καλέστε μας στο τηλέφωνο 210-6690900 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Φόρμα επικοινωνίας
Ενδιαφέρομαι για


Invalid Input
Ονοματεπώνυμο: (*)
Παρακαλώ συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας.
Εταιρεία: (*)
Παρακαλώ συμπληρώστε την επωνυμία της εταιρείας σας.
Τηλέφωνο:
Παρακαλώ εισάγετε το τηλέφωνο στο οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
E-mail: (*)
Λανθασμένη εισαγωγή email. Παρακαλώ ξαναπροσπαθήστε.
Άλλες πληροφορίες:
Invalid Input
Κωδικός ασφαλείας:(*) Κωδικός ασφαλείας:
Ανανέωση Κωδικού Ασφαλείας
Λάθος εισαγωγή. Παρακαλώ ξαναπροσπαθήστε.

 

Κατεβάστε το εγχειρίδιο από το παρακάτω link:

Κανόνες Εμπορίας και Επισήμανσης Ελαιολάδου