Στη σύγχρονη βιομηχανία υπάρχει αυξημένη ανάγκη για μείωση του κόστους της συσκευασίας με παράλληλη αύξηση της ευελιξίας στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

Η παραδοσιακή μέθοδος συσκευασίας του προϊόντος γίνεται με υλικό συσκευασίας (φιλμ) πάνω στο οποίο έχουν προτυπωθεί οι σταθερές πληροφορίες του προϊόντος, (πχ όνομα, λογότυπο). Αυτή η τακτική απαιτεί τη προμήθεια, χρήση και αποθήκευση διαφορετικού υλικού συσκευασίας για κάθε συσκευαζόμενο κωδικό. Ως αποτέλεσμα, η συσκευασία γίνεται κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία, ειδικά για επιχειρήσεις που συσκευάζουν μεγάλη γκάμα προϊόντων ή έχουν εξειδικευμένες απαιτήσεις για προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγές ή συγκεκριμένους πελάτες.

Η μέθοδος Generic Package Labelling είναι μια νέα προσέγγιση στη συσκευασία, όπου η συσκευασία γίνεται με ατύπωτο φιλμ (generic) χαμηλού κόστους ενώ οι σταθερές και μεταβλητές πληροφορίες του προϊόντος εκτυπώνονται σε ετικέτα που επικολλάται στο φιλμ. Με αυτήν τη μέθοδο, οι επιχειρήσεις μειώνουν δραστικά το κόστος των αποθεμάτων σε υλικό συσκευασίας, καθώς απαιτείται ένα μόνο φιλμ για όλα τα ομοειδή προϊόντα ενώ η προμήθεια των ετικετών είναι μια απλή και ευέλικτη διαδικασία. Επιπλέον, απλοποιούνται οι εσωτερικές διαδικασίες των προμηθειών, ενισχύεται η ευελιξία σε αλλαγές στις παραγγελίες και διευκολύνεται ο προγραμματισμός της παραγωγής.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να επωφεληθούν από τη μέθοδο Generic Package Labelling είναι εκείνες που:

  • συσκευάζουν προϊόντα σε εύκαμπτο φιλμ, με κάθετες ή οριζόντιες μηχανές συσκευασίας ή και Tetrapack.
  • συσκευάζουν πολλά διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων
  • απαιτούν ευελιξία για αλλαγή των αναγραφόμενων πληροφοριών των προϊόντων, λόγω αλλαγών στη νομοθεσία, ενεργειών μάρκετινγκ ή απαιτήσεων εξαγωγών
  • έχουν πελάτες που ζητούν ειδικές συσκευασίες ή ειδική ετικέτα
  • συσκευάζουν για λογαριασμό άλλων εταιριών (φασόν)
  • έχουν απαιτήσεις από τους πελάτες τους για γρήγορες παραδόσεις
  • αντιμετωπίζουν συνεχείς αλλαγές στη ζήτηση από τους πελάτες τους

Η Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ έχει βοηθήσει πολλές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν με επιτυχία τη μέθοδο Generic Package Labelling. Ιστορικά, οι εταιρίες ξηρών καρπών και σνακ την υιοθέτησαν πρώτες, εντούτοις η τακτική ακολουθείται σήμερα από ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις (π.χ. Κουνινιώτης ΑΕ, Σδούκος ΑΕ, Κρητών Άρτος ΑΕ, Νομικός ΟΕ, Καφεκοπτεία Λουμίδης ΑΕ).

Δείτε το Video Case Study για την περίπτωση της Draculi Coffee ΑΕ