Λύσεις Σήμανσης, Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιμότητας

Κωδικοποίηση & Ιχνηλασιμότητα στη Βιομηχανία Ζωοτροφών
Εδώ και 20 χρόνια, βοηθούμε τις Ελληνικές Βιομηχανίες Ζωοτροφών να αυξήσουν την Ασφάλεια και την Ποιότητα των προϊόντων τους και να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τις διαδικασίες παραγωγής και διακίνησης. 
 
Με τις σύγχρονες τεχνολογίες κωδικοποίησης και ιχνηλασιμότητας, οι Ελληνικές Βιομηχανίες Ζωοτροφών έχουν επιτύχει: 
  • Κάλυψη των απαιτήσεων της Νομοθεσίας για σήμανση και ιχνηλασιμότητα
  • Αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της αυτόματης σήμανσης των συσκευασιών
  • Μείωση του κόστους των προτυπωμένων ετικετών
  • Ευελιξία της παραγωγής μέσω της online κωδικοποίησης
 
 
Παραδείγματα Κωδικοποίησης σε Βιομηχανίες Ζωοτροφών
Δείτε video case studies με εφαρμογές σήμανσης και κωδικοποίησης σε Ελληνικές Βιομηχανίες Ζωοτροφών.
 
   
Φωτογραφίες Μηχανών Φωτογραφίες δειγμάτων
Λύσεις Κωδικοποίησης Ζωοτροφών
Αυτόματη εκτύπωση & επικόλληση ετικετών Αυτόματη εκτύπωση & επικόλληση ετικετών
Αυξήστε δραστικά την παραγωγικότητα με την online εκτύπωση & επικόλληση ετικετών σε σάκους ζωοτροφών.
Αυτόματη εκτύπωση σε φιλμ συσκευασίας Αυτόματη εκτύπωση σε φιλμ συσκευασίας
Προσαρμόστε στη συσκευαστική σας μηχανή ηλεκτρονικό σύστημα για την εκτύπωση μεταβλητών πληροφοριών.
Βιομηχανική εκτύπωση Inkjet Βιομηχανική εκτύπωση Inkjet
Εκτυπώστε οικονομικά μεγάλους ευδιάκριτους χαρακτήρες (LOT, ημ.λήξης) σε σάκους ζωοτροφών.
Eκτύπωση ετικετών barcodes Eκτύπωση ετικετών barcode
Μειώστε τα κόστη των προτυπωμένων ετικετών με τους πιο αξιόπιστους θερμικούς εκτυπωτές ετικετών Zebra.
Λύσεις Ιχνηλασιμότητας Ζωοτροφών
Σύστημα Διαχείρισης Παραγωγής & Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Σύστημα Διαχείρισης Παραγωγής & Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων
Αυξήστε την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων σας και διαχειριστείτε αποτελεσματικότερα τις διαδικασίες παραγωγής και διακίνησης.