Ολοκληρωμένο Σύστημα Κωδικοποίησης και Επισήμανσης Προϊόντων


Το Smart Code είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την σήμανση και κωδικοποίηση των βιομηχανικών προϊόντων και των μονάδων μεταφοράς τους (κιβωτίων και παλετών). 

Το Smart Code δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης κάθε προϊόντος με μεταβλητές πληροφορίες, οι οποίες είναι χρήσιμες για την διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και την διαχείριση της αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων. Οι πληροφορίες μπορεί να έχουν μορφή είτε αναγνώσιμη από τον άνθρωπο είτε από μηχανές (Barcodes EAN 13, ΕΑΝ 128, 2D, ITF, SSCC, RFID, κτλ). Οι εκτυπώσεις των πληροφοριών μπορεί να γίνονται είτε κατευθείαν στην συσκευασία, είτε σε ετικέτα η οποία στη συνέχεια επικολλάται αυτόματα ή χειροκίνητα.

To Smart Code περιλαμβάνει βιομηχανικούς εκτυπωτές από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές: DOMINO, MARKEM, ZEBRA.

Οι πληροφορίες που εκτυπώνονται από το σύστημα Smart Code εμπίπτουν σε δυο γενικές κατηγορίες:

 
(α) Πληροφορίες Ιχνηλασιμότητας:                                     

- ημερομηνία λήξης                                                                  
- ημερομηνία παραγωγής ή συσκευασίας
- κωδικοί παραγωγής / βάρδιας
- αριθμοί παρτίδας (Lots)
- βάρος
- πληροφορίες για συγκεκριμένες συνθήκες παραγωγής
...κτλ.
 (β) Πληροφορίες Διακίνησης:

- επωνυμία κατασκευαστή
- επωνυμία αποστολέα
- ημερομηνία αποστολής
- ποσότητες
- περιγραφή περιεχομένου
- αριθμός τιμολογίου
....κτλ.

 

Η κωδικοποίηση των πληροφοριών ιχνηλασιμότητας γίνεται τόσο στα ίδια τα προϊόντα όσο και στα κιβώτια και τις παλέτες. Η κωδικοποίηση των πληροφοριών διακίνησης γίνεται κατά κύριο λόγο στα κιβώτια και τις παλέτες. Το Smart Code ενσωματώνει μεθόδους και τεχνολογικές λύσεις οι οποίες διαφέρουν με το αν η κωδικοποίηση εφαρμόζεται σε τεμάχια, κιβώτια ή παλέτες.
 
Κωδικοποίηση Τεμαχίων Κωδικοποίηση Κιβωτίων Κωδικοποίηση Παλετών

 

 Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει για να δείτε τις αντίστοιχες μεθόδους και τεχνολογίες:

- Κωδικοποίηση Ατομικών Συσκευασιών

- Κωδικοποίηση Ομαδικών Συσκευασιών

- Κωδικοποίηση Παλετών