Η σήμανση των χαρτοκιβωτίων αποτελεί τον πιο ραγδαία εξελισσόμενο κλάδο της κωδικοποίησης κατά τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παραγωγής. Πράγματι, η λογική της μείωσης του κόστους οδηγεί όλο και περισσότερες βιομηχανίες στην υιοθέτηση των μη προτυπωμένων χαρτοκιβωτίων, ενώ τόσο η Κοινοτική Νομοθεσία για Ιχνηλασιμότητα (Κανονισμοί 178/2002 και 1935/2004 για την Ασφάλεια και Ιχνηλασιμότητα Τροφίμων, Ζωοτροφών και Υλικών Συσκευασίας) όσο και οι πελάτες τους (Αλυσίδες Λιανεμπορίου) απαιτούν όλο και περισσότερες μεταβλητές πληροφορίες και κωδικούς στα κιβώτια.

Οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται με την χρησιμοποίηση εκτυπωτών κατά τις φάσεις της παραγωγής (και σε ορισμένες περιπτώσεις στην ανασυσκευσία). Για την κωδικοποίηση των ομαδικών συσκευασιών, χρησιμοποιούνται οι εξής μέθοδοι και τεχνολογίες:

 

Εκτύπωση Inkjet υψηλής ανάλυσης photo
Εκτύπωση Inkjet Υψηλής Ανάλυσης: Εκτύπωση υψηλής ανάλυσης με εκτόξευση μελάνης για εφαρμογές 'Generic Carton Printing'.
   
Εκτύπωση Inkjet Drop-on-Demand photo
Εκτύπωση Inkjet Drop-on-Demand: Εκτύπωση μεγάλων χαρακτήρων με εκτόξευση μελάνης, τεχνολογίας ηλεκτροβαλβίδων.
   
Εκτύπωση Ετικετών Barcodes photo
Εκτύπωση Ετικετών Barcode: Εκτύπωση κωδικοποιημένης πληροφορίας με μορφή γραμμωτού κώδικα (barcode) σε ετικέτες, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες θερμικής εκτύπωσης και εκτύπωσης θερμικής μεταφοράς.
   
Αυτόματη εκτύπωση & επικόλληση ετικετών photo Αυτόματη Εκτύπωση & Επικόλληση Ετικετών: Αυτόματη εκτύπωση & επικόλληση ετικετών σε κιβώτια και ομαδικές συσκευασίες προϊόντων (print & apply).