Τι είναι η Ιχνηλασιμότητα;

Σύμφωνα με τον ορισμό του Προτύπου ISO 22005, Ιχνηλασιμότητα(Traceability) είναι η ικανότητα παρακολούθησης (track) και ανίχνευσης της προέλευσης (trace) ενός προϊόντος κατά την διάρκεια της παραγωγής και διακίνησής του. Τα τελευταία χρόνια η Ιχνηλασιμότητα έχει έλθει στο προσκήνιο λόγω των πολλών και σοβαρών περιπτώσεων διατροφικών κρίσεων, οι οποίες έχουν ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε θέματα Ποιότητας και Ασφάλειας των τροφίμων και των υλικών συσκευασίας τους.

 

Τι είναι το Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων ;

Το Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων (Product Traceability System) είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα που παρακολουθεί τα προϊόντα καθώς αυτά μετασχηματίζονται στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας ή διακινούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ελαττωματικό προϊόν, το σύστημα ιχνηλασιμότητας παρέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την αποτελεσματική ανάκληση της ελαττωματικής παρτίδας. Έτσι, λειτουργεί ως «εργαλείο» για την ασφάλεια των επιχειρήσεων, την άμεση απόκρισή τους σε περιπτώσεις κρίσεων, την προστασία τους έναντι των λαθών και την γενικότερη βελτίωση της λειτουργίας της παραγωγής μέσα από τον εντοπισμό των πηγών των προβλημάτων.

Συστήματα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και προωθεί στην Ελληνική και Βαλκανική αγορά το παρακάτω σύστημα διαχείρισης παραγωγής και ιχνηλασιμότητας προϊόντων:

Tracer Factory logo
Tracer Factory: Σύστημα διαχείρισης παραγωγής και ιχνηλασιμότητας προϊόντων.
   
Traceable Supply Chains logo
Traceable Supply Chains:Σύστημα Ιχνηλασιμότητας για την Εφοδιαστική Αλυσίδα.

 

Ιχνηλασιμότητα

Άρθρα

- Η Υλοποίηση Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας στις Επιχειρήσεις Τροφίμων


Downloads

- Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 για την Ασφάλεια Τροφίμων

- Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 για τα Υλικά Συσκευασίας

 

Επικοινωνία

Για να ρωτήσετε οτιδήποτε σχετικό με την Ιχνηλασιμότητα και την ασφάλεια των προϊόντων, καλέστε μας στο 210 6690900 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Ακολουθήστε μας:

Κύλιση στην Αρχή