Ειδικό λογισμικό της CARGOSCAN φροντίζει όλη τη διαδικασία συλλογής στοιχείων από την ογκομέτρηση. Το λογισμικό συλλέγει, συνθέτει και καταχωρίζει σε βάση δεδομένων διαστάσεις, βάρη και κωδικούς. Το λογισμικό επιτρέπει τη σύνδεση με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα (ERP, WMS), έτσι ώστε τα δεδομένα ογκομέτρησης να είναι διαθέσιμα για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Επιπλέον, το λογισμικό παρέχει δυνατότητες για έλεγχο από απόσταση και κεντρική διαχείριση των συστημάτων ογκομέτρησης.


Remote Diagnostics: Έλεγχος από απόσταση

Οι πιστοποιημένοι τεχνικοί μας μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα και να εξετάσουν όλα τα μέρη του χωρίς επίσκεψη στο χώρο σας. 

  • Διάγνωση προβλημάτων κατά την εγκατάσταση
  • Διάγνωση σφαλμάτων συστήματος
  • Συλλογή τοπικών δεδομένων που αποθηκεύονται στο σύστημα
  • Κατέβασμα (downloading) αναβαθμίσεων του λογισμικού


Dim Central: Κεντρική διαχείριση συστημάτων ογκομέτρησης

To λογισμικό Dim Central επιτρέπει την πλήρη εποπτεία του εξοπλισμού ογκομέτρησης, ανεξαρτήτως τοποθεσίας. Το Dim Central στέλνει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σε ένα κεντρικό PC. Αν οι τιμές αποκλίνουν κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο, ο χειριστής λαμβάνει αυτόματα μήνυμα μέσω sms ή email. Επιπλέον, το Dim Central συλλέγει και αποθηκεύει τα στατιστικά δεδομένα των μετρήσεων, ενώ παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών σε excel.

Η κεντρική οθόνη εποπτείας δείχνει την εικόνα της εγκατάστασης, παρέχοντας για κάθε σύστημα ογκομέτρησης δεδομένα σε πραγματικό χρόνο:

  • Κατάσταση
  • Αριθμός συσκευασιών που έχουν αναγνωριστεί
  • Αριθμός μη αναγνώσεων
  • Αριθμός συσκευασιών που δεν έχουν μετρηθεί οι διαστάσεις τους
  • Αριθμός συσκευασιών που δεν έχει μετρηθεί το βάρος τους
  • κ.ά.