Κατεβάστε τα άρθρα και τις παρουσιάσεις μας.

 

Η Κωδικοποίηση / Ιχνηλασιμότητα προϊόντων και η Διαχείριση Παραγωγής είναι ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα για τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Βασικός στόχος της εταιρείας μας είναι να παρέχει πληροφόρηση για τις εξελίξεις στις τεχνολογίες αυτές, τόσο μέσα από τα technology days που διοργανώνουμε, όσο και με τη μορφή άρθρων, παρουσιάσεων και ομιλιών σε επιστημονικά συνέδρια.

Στους παρακάτω συνδέσμους, μπορείτε να βρείτε διαθέσιμα για download:

Αν για οποιοδήποτε από τα παραπάνω θέματα επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τους μηχανικούς της εταιρείας μας, πατήστε εδώ.