Για την κωδικοποίηση των ατομικών συσκευασιών χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τεχνολογίες:

Inkjet printing photo
Εκτύπωση Inkjet: Εκτύπωση με εκτόξευση μελάνης συνεχούς ροής.
   
Thermal Inkjet printing photo Εκτύπωση Thermal Inkjet: Εκτύπωση με εκτόξευση μελάνης συνεχούς ροής που βασίζεται σε διαλύτη και νερό.
   
Laser printing photo
Εκτύπωση Laser: Εκτύπωση με χρήση της τεχνολογίας Laser.
   
Εκτύπωση σε εύκαμπτα φιλμ photo
Εκτύπωση Σε Εύκαμπτα Φιλμ: Εκτύπωση στην επιφάνεια εύκαμπτων φιλμ με χρήση της τεχνολογίας θερμικής μεταφοράς.
   
Barcode printing photo
Εκτύπωση Ετικετών Barcode: Εκτύπωση κωδικοποιημένης πληροφορίας με μορφή γραμμωτού κώδικα (barcode) σε ετικέτες, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες θερμικής εκτύπωσης και εκτύπωσης θερμικής μεταφοράς.
   
Αυτόματη εκτύπωση & επικόλληση ετικετών photo Αυτόματη Εκτύπωση & Επικόλληση Ετικετών: Αυτόματη εκτύπωση και επικόλληση ετικετών σε ατομικές συσκευασίες προϊόντων.