Οι λύσεις ογκομέτρησης παλετών CARGOSCAN επιτρέπουν την αυτόματη μέτηρηση του όγκου και τη συλλογή δεδομένων (διαστάσεις, βάρος, κωδικοί) κατά τις διαδικασίες διακίνησης και αποθήκευσης των παλετών.

Τα συστήματα ογκομέτρησης CARGOSCAN:

  • έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • είναι εύκολα στην εγκατάσταση και στον χειρισμό
  • επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά των δεδομένων στα υπάρχοντα συστήματα της επιχείρησης (π.χ. WMS)

Επιλέξτε τα παρακάτω συστήματα για περισσότερες πληροφορίες:

 

CSN840 Pallet


Σύστημα ογκομέτρησης παλετών CSN840 Pallet

CSN840 SingleHead


Σύστημα ογκομέτρησης παλετών CSN840 Single Head

Σχήματα

Όλα
(κανονικά και οβάλ)
Κανονικά ορθογώνια
(εξαεδρικά, κύβοι)

Ταχύτητα

200 παλέτες/ώρα 200 παλέτες/ώρα