Επιλέξτε τη φωτογραφία
για να δείτε δείγματα εφαρμογών
Οι σύγχρονες ανάγκες για ελαχιστοποίηση του αποθέματος και just-in-time παραγωγική διαδικασία έχει οδηγήσει τους κατασκευαστές στην προσαρμογή θερμικών εκτυπωτών στα συστήματα επικόλλησης ετικετών.
 
Το αποτέλεσμα είναι ένα υβριδικό σύστημα Print & Apply που εκτυπώνει online τις απαιτούμενες σταθερές και μεταβλητές πληροφορίες (LOT, ημερομηνία παραγωγής και λήξης, barcodes, γραφικά, κτλ) απ’ ευθείας πάνω στις ετικέτες και στη συνέχεια τις επικολλά στα προϊόντα. Το βασικό πλεονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος είναι η πολύ υψηλή ταχύτητα και η εξαιρετική ακρίβεια επικόλλησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις ετικετέζες Herma, κάντε κλικ εδώ.