Τα συστήματα βιομηχανικής Κωδικοποίησης και Ιχνηλασιμότητας είναι για τις σύγχρονες επιχειρήσεις αναπόσπαστο κομμάτι των διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων τους.

Κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία, που προκαλεί σταματήματα ή προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή ροή των διαδικασιών και να μειώνονται τα σχετικά κόστη.

Η Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ αντιλαμβανόμενη πλήρως το δεδομένο αυτό διαθέτει 7 Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Κρήτη, Αλεξανδρούπολη και Κύπρο στελεχωμένα με 45 έμπειρους τεχνικούς, πιστοποιημένους από τους κατασκευαστές.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας τεχνικές υπηρεσίες του υψηλότερου δυνατού επιπέδου και με άμεση απόκριση, εφαρμόζοντας:

Υποστήριξη πριν την πώληση:

- Παροχή συμβουλών για την επιλογή της κατάλληλης λύσης
- Ανάλυση προδιαγραφών με καταγραφή των αναγκών στο χώρο του πελάτη και με χρήση δειγμάτων

Υποστήριξη μετά την πώληση:

- Σωστή εγκατάσταση
- Δικτύωση και διασύνδεση με τα υπάρχοντα συστήματα
- Εκπαίδευση χρηστών σε επίπεδο χειρισμού και Α' επιπέδου συντήρησης
- Έκτακτες επισκευές στο πεδίο ή στα εργαστήριά μας σε όλη την Ελλάδα
- Προληπτική συντήρηση μέσω συμβολαίων συντήρησης προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης
- Παροχή και διαχείριση ανταλλακτικών και αναλωσίμων
- Πρόσβαση σε Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης από Δευτέρα έως Παρασκευή (8:30 - 16:30)

Η εταιρεία μας επενδύει συνεχώς στην μετεκπαίδευση των στελεχών της, την υλικοτεχνική υποδομή των τεχνικών τμημάτων της (Hardware & Software) και την οργάνωση των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου των κλήσεων των πελατών για τεχνική υποστήριξη.

 

Επικοινωνία με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν αντιμετωπίζετε μπορείτε να συμπληρώσετε την Φόρμα Αίτησης Τεχνικής Υποστήριξης. Ένας σύμβουλος μηχανικός της Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ θα επικοινωνήσει μαζί σας την ίδια εργάσιμη μέρα. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας καλέσετε στα παρακάτω τηλέφωνα:

Αθήνα: 210-6690900
Θεσσαλονίκη: 2310-403602