Τι εννοούμε με τον όρο "Διαχείριση Παραγωγής" ;

Με τον όρο Διαχείριση Παραγωγής (Production Management ή Manufacturing Operations Management) εννοούμε το σύνολο των διαδικασιών που επιτρέπουν την παραγωγή των προϊόντων μέσα σε μια Βιομηχανική Επιχείρηση. Τέτοιες διαδικασίες είναι: διαχείριση Α’ υλών, προγραμματισμός παραγωγής, έλεγχοι ποιότητας, καταγραφές ιχνηλασιμότητας, διαχείριση αποθεμάτων, διαχείριση ημιετοίμων, διαχείριση φορτώσεων, κτλ.

 

Τι προσφέρει ένα "Σύστημα Διαχείρισης Παραγωγής" στις βιομηχανικές επιχειρήσεις ;

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Παραγωγής (Production Management System, Enterprise Production System) προσφέρει τη δυνατότητα στις βιομηχανικές επιχειρήσεις να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις παραγωγικές τους διαδικασίες. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Παραγωγής περιέχει:
 
(α) Εφαρμογές software & hardware, οι οποίες επιτρέπουν την συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από το χώρο της παραγωγής, την ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα, τον προγραμματισμό της παραγωγής, την βέλτιστη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού, κτλ και 
 
(β) Εργαλεία software, που επιτρέπουν τη διασύνδεση και τον συγχρονισμό των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων (ERP, WMS, κτλ) με τα συστήματα παραγωγής (PLC, SCADA, κτλ) καθώς και την έξυπνη παρουσίαση των δεδομένων της παραγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της κάθε θέσης εργασίας.

Συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής

Η εταιρεία μας αναπτύσσει, προωθεί και υποστηρίζει τα εξής συστήματα διαχείρισης παραγωγής:

 

iFactory logo
iFactory: Σουίτα λύσεων για τη συνολική διαχείριση των παραγωγικών διαδικασιών, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους συστήματα:
   
Tracer Factory logo
Tracer Factory: Σύστημα MES (Manufacturing Execution System) για την εκτέλεση και παρακολούθηση της παραγωγής, καθώς και για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων.