Ο βιομηχανικός αυτοματισμός ευρίσκεται στο επίκεντρο της νέας βιομηχανικής επανάστασης. Παρ’όλο που πολλά έχουν γραφεί για το συγκεκριμένο θέμα, πιστεύουμε ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη πληροφόρησης που εστιάζεται στον τρόπο που επηρεάζεται η βιομηχανική παραγωγή στην καθημερινότητά της και κατ’ επέκταση – ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν τις νέες δυνατότητες που τους προσφέρει ο «νέος» βιομηχανικός αυτοματισμός.

Η θερμική κεφαλή είναι από τα πιο σημαντικά μέρη του θερμικού εκτυπωτή σας. Η κακή συντήρησή της επηρεάζει άμεσα την ποιότητα εκτύπωσης, καθιστά συχνά τα barcodes μη αναγνώσιμα, μειώνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της ενώ το κόστος αντικατάστασής της είναι σχετικά μεγάλο.

Τα καλά νέα;

Με την απαραίτητη φροντίδα και συντήρηση, η ζωή της κεφαλής του θερμικού εκτυπωτή σας μπορεί να επεκταθεί σημαντικά! Σας προτείνουμε 3 τρόπους για να το πετύχετε!

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένα πολύπλοκο σύστημα που «αγγίζει» πολλούς «εμπλεκόμενους»: εταιρίες που ασχολούνται με τη διαχείριση α’ υλών, την παραγωγή, μεταποίηση και συσκευασία προϊόντων, την αποθήκευση και διανομή, τις μεταφορές, τα καταστήματα λιανικής πώλησης και φυσικά τους τελικούς καταναλωτές. Γι’ αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λειτουργεί σωστά σε όλα τα στάδιά της, δηλαδή με τη μέγιστη ταχύτητα, μηδενικά έως ελάχιστα λάθη, ευελιξία, με τον απαραίτητο συγχρονισμό, το χαμηλότερο δυνατό κόστος, άπλετη πληροφόρηση και διαφάνεια.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τον εκσυγχρονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας. Προβλέπεται ότι αυτές οι τάσεις εκσυγχρονισμού θα εντατικοποιηθούν την επόμενη πενταετία και ότι η εφοδιαστική αλυσίδα θα εξελιχθεί σε σημαντικό κέντρο προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις. Η εξέλιξη αυτή συντελείται ήδη σε πιο προηγμένες αγορές αλλά θα αγγίξει σύντομα και την ελληνική πραγματικότητα.

Στη σύγχρονη βιομηχανία υπάρχει αυξημένη ανάγκη για μείωση του κόστους της συσκευασίας με παράλληλη αύξηση της ευελιξίας στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

Η παραδοσιακή μέθοδος συσκευασίας του προϊόντος γίνεται με υλικό συσκευασίας (φιλμ) πάνω στο οποίο έχουν προτυπωθεί οι σταθερές πληροφορίες του προϊόντος, (πχ όνομα, λογότυπο). Αυτή η τακτική απαιτεί τη προμήθεια, χρήση και αποθήκευση διαφορετικού υλικού συσκευασίας για κάθε συσκευαζόμενο κωδικό. Ως αποτέλεσμα, η συσκευασία γίνεται κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία, ειδικά για επιχειρήσεις που συσκευάζουν μεγάλη γκάμα προϊόντων ή έχουν εξειδικευμένες απαιτήσεις για προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγές ή συγκεκριμένους πελάτες.

Οι τεχνολογίες παλετοποίησης και η σημασία τους στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη διευκόλυνση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Στο χώρο της βιομηχανικής παραγωγής και διακίνησης προϊόντων, η παλέτα αποτελεί τη μονάδα μεταφοράς προϊόντων από την παραγωγή προς την αποθήκη ή τον τελικό πελάτη. Η σωστή διαχείρισή της είναι κρίσιμη ώστε να μην προστίθενται επιπλέον κόστη στις υπάρχουσες διαδικασίες συσκευασίας αλλά και να εξασφαλίζεται ομαλή ροή προϊόντων μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το ζητούμενο είναι η σωστή παλέτα με το σωστό προϊόν να φτάσει στο σωστό προορισμό έγκαιρα, με ασφάλεια και με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει νέες μεθόδους και τεχνολογίες στα διάφορα στάδια της διαμόρφωσης της παλέτας (χτίσιμο, περιτύλιξη και σήμανση) που συμβάλλουν (α) στη μείωση του κόστους παραγωγής (β) στην διασφάλιση της παραγωγικότητας και (γ) στη βελτίωση της ασφάλειας και ποιότητας των προϊόντων. Η επένδυση στους παραπάνω άξονες προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της θέσης τους στην εγχώρια και τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.

Το τελευταίο διάστημα, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον παραγωγών και επιχειρηματιών που επιθυμούν να τυποποιήσουν ή και να εξάγουν ελαιόλαδο. Για την καλύτερη υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, ο ΕΦΕΤ προχώρησε στην έκδοση ενός εγχειριδίου κατευθυντήριων γραμμών για τους κανόνες εμπορίας και επισήμανσης ελαιολάδου (2012).

Πώς όμως υλοποιείται στην πράξη η επισήμανση του ελαιολάδου; Με ποιές μεθόδους, τεχνολογίες και πρακτικές; Από το 1985, η Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία από εφαρμογές επισήμανσης σε δεκάδες επιχειρήσεις τυποποίησης ελαιολάδου στην Ελλάδα. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών επισήμανσης ατομικών και ομαδικών συσκευασιών ελαιολάδου σε ελληνικές επιχειρήσεις τυποποίησης, με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού ετικετοποίησης και κωδικοποίησης προϊόντων.

Αποτελέσματα έρευνας

Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε ο Όμιλος Θεοδώρου μέσω της ιστοσελίδας surveys.theodorou.gr σχετικά με το πως επιλέγουν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις εξοπλισμό για τα τελικά στάδια της παραγωγής και συσκευασίας.

Ο σκοπός της έρευνας ήταν (α) να αποτυπώσει την αγοραστική συμπεριφορά των ελληνικών επιχειρήσεων κατά την επιλογή εξοπλισμού για τα τελικά στάδια παραγωγής (εκτυπωτές κωδικών, ετικετέζες, ζυγιστικά μηχανήματα, συστήματα παλετοποίησης, κ.ά.) και (β) να εξετάσει την πρόθεσή τους για επενδύσεις σε σχετικό εξοπλισμό. Στην έρευνα που διεξήχθη τον Δεκέμβριο 2011 με τη μορφή online ερωτηματολογίου απάντησαν 70 επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους της βιομηχανίας.

Κωδικοποίηση σε εύκαμπτα φιλμ συσκευασίας:

Τι κερδίζετε με τη μετάβαση από τη μηχανική στην αυτόματη τεχνολογία

Επικοινωνία

Για να συζητήσουμε για τις δικές σας ανάγκες σε ζητήματα Κωδικοποίησης, Ιχνηλασιμότητας και Διαχείρισης Παραγωγής, καλέστε μας στο 210 6690900 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Ακολουθήστε μας:

Κύλιση στην Αρχή