Αποτελέσματα έρευναςΕνθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε ο Όμιλος Θεοδώρου μέσω της ιστοσελίδας surveys.theodorou.gr σχετικά με το πως επιλέγουν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις εξοπλισμό για τα τελικά στάδια της παραγωγής και συσκευασίας.

Ο σκοπός της έρευνας ήταν (α) να αποτυπώσει την αγοραστική συμπεριφορά των ελληνικών επιχειρήσεων κατά την επιλογή εξοπλισμού για τα τελικά στάδια παραγωγής (εκτυπωτές κωδικών, ετικετέζες, ζυγιστικά μηχανήματα, συστήματα παλετοποίησης, κ.ά.) και (β) να εξετάσει την πρόθεσή τους για επενδύσεις σε σχετικό εξοπλισμό. Στην έρευνα που διεξήχθη τον Δεκέμβριο 2011 με τη μορφή online ερωτηματολογίου απάντησαν 70 επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους της βιομηχανίας.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας ήταν τα εξής:

  • Το 83% των επιχειρήσεων θεωρούν αρκετά ή πολύ σημαντικές τις προσφερόμενες υπηρεσίες μετά την πώληση (τεχνική υποστήριξη, παραδόσεις, κ.ά.) ως βασικό κριτήριο για την επιλογή εξοπλισμού.
  • Το 71% των επιχειρήσεων θεωρούν αρκετά ή πολύ σημαντικό το Internet ως πηγή πληροφόρησης κατά την επιλογή εξοπλισμού.
  • Το 50% των επιχειρήσεων είναι πιθανό να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε συστήματα ιχνηλασιμότητας και ελέγχου παραγωγής μέσα στο 2012.
  • Το 68% των επιχειρήσεων που θα επενδύσουν σε εξοπλισμό έχουν στόχο τη μείωση κόστους ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
  1. Παρακαλούμε σημειώστε πόσο σημαντικά θεωρείτε τα παρακάτω κριτήρια επιλογής εξοπλισμού για τα τελικά στάδια παραγωγής  2. Παρακαλούμε σημειώστε πόσο σημαντικές θεωρείτε τις παρακάτω πηγές πληροφόρησης κατά την επιλογή εξοπλισμού για τα τελικά στάδια παραγωγής

  3. Πόσο πιθανό είναι να πραγματοποιήσετε επενδύσεις σε κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες μηχανημάτων μέσα στο 2012;  4. Εάν έχετε προγραμματίσει επενδύσεις σε μηχανήματα για τα τελικά στάδια παραγωγής, για ποιούς από τους παρακάτω λόγους θα επενδύσετε;Σύμφωνα με τον Κο Φίλιππο Σφυρή, Διευθυντή Μάρκετινγκ του Ομίλου Θεοδώρου, «πολλές ελληνικές βιομηχανίες στρέφονται σε αγορές του εξωτερικού ώστε να αντισταθμίσουν τη μειωμένη εγχώρια ζήτηση. Για να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στη διεθνή αγορά, οι επιχειρήσεις δίνουν έμφαση πρώτον σε θέματα τυποποίησης, ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων και δεύτερον στη μείωση του κόστους παραγωγής. Οι επενδύσεις σε εξοπλισμό για τα τελικά στάδια παραγωγής και συσκευασίας (π.χ. λύσεις ετικετοποίησης, ελέγχου βάρους, παλετοποίησης, κ.ά.) συμβάλουν προς τις δυο αυτές κατευθύνσεις.»

Τι σημαίνουν όμως τα αποτελέσματα της έρευνας για τους προμηθευτές εξοπλισμού; Ο Κος Σφυρής αναφέρει: «Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις αναζητούν πλέον ολοκληρωμένες λύσεις για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της παραγωγής, ενώ ενημερώνονται καλύτερα για τις υπάρχουσες λύσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι προμηθευτές εξοπλισμού θα πρέπει να μετασχηματιστούν από απλοί αντιπρόσωποι μηχανημάτων σε επιχειρήσεις ολοκλήρωσης συστημάτων (system integrators), προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας πριν και μετά την πώληση. Επιπλέον, θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να ενημερώνουν με συνέπεια τους πελάτες τους για τις διαδικασίες, τις μεθόδους και τις τεχνολογίες σχετικά με το χώρο δραστηριότητάς τους.»