Κάθε παλέτα ταυτοποιείται με την χρήση ενός μοναδικού κωδικού SSCC (Serial Shipping Container Code), ο οποίος παραπέμπει σε  όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την παλέτα (ποσότητα, serial number, ημ.λήξης, κτλ). O κωδικός απεικονίζεται με τη μορφή barcode GS1-128 (πρώην EAN-128) και εκτυπώνεται σε ετικέτα μαζί με πρόσθετες πληροφορίες.

Με αυτό τον τρόπο, είναι δυνατή η παρακολούθηση των παλετών κατά την συσκευασία, αποθήκευση και διακίνησή τους στην εφοδιαστική αλυσίδα.
SSCC (Serial Shipping Container Code) Sample Label

Η σήμανση των παλετών γίνεται με αυτόματο ή χειροκίνητο τρόπο:

   
Αυτόματη εκτύπωση & επικόλληση ετικετών
Αυτόματη Εκτύπωση & Επικόλληση Ετικετών: On-line εκτύπωση & επικόλληση ετικετών σε παλέτες (print & apply). 
 
Εκτύπωση ετικετών με θερμικούς εκτυπωτές
Εκτύπωση Ετικετών Barcode: Off-line εκτύπωση ετικετών για επικόλληση σε παλέτες. 

 

 Διαβάστε στο άρθρο μας Pallet Labeling & Tracking πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε την ιχνηλασιμότητα των παλετών σας και να μειώσετε τα λάθη κατά την διακίνηση των προϊόντων.