Τι είναι η Κωδικοποίηση Προϊόντων ;
Η Κωδικοποίηση (Product Coding) δίνει τη δυνατότητα σήμανσης σε συσκευασίες προϊόντων με τις πληροφορίες παραγωγής τους (π.χ. ημερομηνίες λήξης, κωδικοί LOT, κτλ) και διακίνησής τους (π.χ. βάρος, ποσότητα, επωνυμία, κτλ). Με αυτό τον τρόπο, κάθε προϊόν αποκτά μια μοναδική «ταυτότητα» που το ακολουθεί καθώς μετασχηματίζεται ή διακινείται στα διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Κωδικοποίηση είναι βασικό δομικό στοιχείο ενός συστήματος Ιχνηλασιμότητας, αφού ενσωματώνει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη στοχευμένη ανάκληση ενός προϊόντος.
 
Πώς γίνεται η Κωδικοποίηση Προϊόντων ;
Η Κωδικοποίηση των Προϊόντων γίνεται με την χρήση ειδικών βιομηχανικών εκτυπωτών (Industrial Printers ή Coders). Για την Κωδικοποίηση χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι και τεχνολογίες οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με το εάν αυτή εφαρμόζεται σε τεμάχια, κιβώτια ή παλέτες. Η εκτύπωση των πληροφοριών μπορεί να γίνεται είτε κατευθείαν στην συσκευασία, είτε σε ετικέτα, η οποία στη συνέχεια επικολλάται με αυτόματο ή χειροκίνητο τρόπο. Οι πληροφορίες μπορεί να έχουν είτε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο, είτε από μηχανές (barcodes και RFID).

Λύσεις Κωδικοποίησης Προϊόντων
Η εταιρεία μας αναπτύσσει, προωθεί και υποστηρίζει τα εξής συστήματα Κωδικοποίησης και Ταυτοποίησης Προϊόντων:

Smart Code logo
Smart Code: Σύστημα για την εκτύπωση μεταβλητών πληροφοριών (π.χ. ημερομηνίες λήξης, αριθμοί παρτίδας) σε προϊόντα, κιβώτια και παλέτες. Οι πληροφορίες μπορεί να έχουν είτε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο, είτε από μηχανές (barcodes και RFID).
   
Labels Ribbons logo
LABELS RIBBONS®: Αναλώσιμα θερμικών εκτυπωτών (ετικέτες και μελανοταινίες).
   
Espera Logo
Weigh-Print-Apply: Σύστημα για βιομηχανική ζύγιση & σήμανση τόσο για αυτόματη όσο και χειροκίνητη επικόλληση ετικετών.
   
HERMA logo
Ετικετέζες Herma: Συστήματα αυτόματης επικόλλησης ετικετών.