Σύστημα Διαχείρισης Παραγωγής & Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

 

Η Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, με εικοσαετή εμπειρία στο χώρο της κωδικοποίησης και ταυτοποίησης προϊόντων, ήταν η πρώτη Ελληνική εταιρεία που το 2004 ξεκίνησε να αναπτύσει σύστημα Ιχνηλασιμότητας. Έντεκα χρόνια μετά, το ‘Tracer Factory’ έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία σε πολλές Βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών και Υλικών Συσκευασίας.


Τι είναι το Tracer Factory ;

Το Tracer Factory είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παραγωγής (Manufacturing Execution System) το οποίο διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα (traceability) των προϊόντων. Το Tracer Factory παρακολουθεί συνεχώς τα προϊόντα καθώς αυτά διακινούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα ή μετασχηματίζονται στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας.

Η παρακολούθηση αυτή, από την είσοδο των Α’ υλών στην παραγωγική διαδικασία έως και την έξοδο των τελικών προϊόντων προς διάθεση στους πελάτες, υλοποιείται μέσα από (α) τη δημιουργία εσωτερικών μοναδικών παρτίδων που αποδίδονται στα προϊόντα και τις μονάδες μεταφοράς τους και (β) τη συλλογή των δεδομένων και τη δημιουργία της αντίστοιχης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

Για να το πετύχει αυτό, το Tracer Factory αποτελείται από δυο συστήματα: το σύστημα σήμανσης / κωδικοποίησης (Coding) και το λογισμικό ιχνηλασιμότητας (Traceability).

Το Tracer Factory αποτελεί υπο-σύστημα της σουίτας λύσεων iFactory για την συνολική διαχείριση των παραγωγικών διαδικασιών των επιχειρήσεων.

Λειτουργίες του Tracer Factory

• Kωδικοποίηση προϊόντων, κιβωτίων, παλετών και συσχετισμός των μεταξύ τους κωδικών
• Track & Trace
• Διαχείριση παραλαβών
• Διαχείριση φορτώσεων
• Προγραμματισμός παραγωγής
• Διαχείριση ποιοτικών ελέγχων
• Διαχείριση γνώσης
• Διαχείριση έκτακτων συμβάντων

Διασυνδέσεις του Tracer Factory

Το Tracer Factory είναι ένα σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής με πολλές δυνατότητες διασύνδεσης. Χρησιμοποιώντας Βιομηχανικά Πρότυπα ανάλυσης και ολοκλήρωσης (ISA-88, ISA-95) και σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών (EDI, OPC server, κτλ) ανταλλάσει δεδομένα με PLC γραμμών παραγωγής, SCADA συστήματα παρακολούθησης εργοστασίων, ηλεκτρονικά συστήματα ποιοτικού ελέγχου, συστήματα online κωδικοποίησης ατομικών συσκευασιών, φορητά τερματικά και barcode scanners, συστήματα ζύγισης και δοσομέτρησης, συστήματα διαχείρισης αποθηκών (WMS) και άλλα επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα.


Γιατί Tracer Factory ;

Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία
Συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 178/2002 και 1935/2004 για την Ιχνηλασιμότητα τροφίμων, ζωοτροφών και των υλικών συσκευασίας που έρχονται σε επαφή με αυτά.

Κάλυψη απαιτήσεων πελατών
Άμεση ενημέρωση πελατών και προμηθευτών σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, με την παροχή επαρκών και αξιόπιστων δεδομένων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο ταχύτατος εντοπισμός της πηγής και της έκτασης του προβλήματος.

Βελτίωση παραγωγικότητας
• Μείωση χειρόγραφων εντύπων και πρόληψη λαθών.
• Μείωση του κόστους ανάκλησης λόγω της στοχευμένης απόσυρσης.
• Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για το τρέχον απόθεμα Α’ υλών, ημιετοίμων και ετοίμων προϊόντων.
• Καλύτερη διαχείριση πόρων στον προγραμματισμό της παραγωγής.
• Υποστήριξη της ορθής λήψης αποφάσεων, μέσα από την πρόσβαση στα δεδομένα της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο.
• Μείωση του χρόνου προετοιμασίας και εκτέλεσης φορτώσεων και μείωση του κόστους που προκύπτει από λανθασμένες τοποθετήσεις και αναζητήσεις εμπορευμάτων.
• Άμεση αντίδραση σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Διαχείριση ρίσκου
• Άμεση αντίδραση σε περιπτώσεις κρίσεων με δραματική μείωση του χρόνου εντοπισμού του προβλήματος.
• Τεκμηρίωση των θέσεων και ισχυρισμών της επιχείρησης για την ποιότητα του προϊόντος.
• Διασφάλιση της Ποιότητας των προϊόντων μέσα από την κάλυψη των απαιτήσεων των Προτύπων Ποιότητας και την αξιόπιστη καταγραφή των ποιοτικών ελέγχων.
• Δυνατότητα άμεσης και στοχευμένης ανάκλησης σε περιπτώσεις κρίσεων.
• Αντιμετώπιση του προβλήματος των απομιμίσεων προϊόντων.

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Tracer Factory

• Αναπτύσεται, υλοποιείται και υποστηρίζεται από την Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, εταιρεία με 20ετή εμπειρία στο χώρο της Παραγωγής και ειδικότερα της Βιομηχανικής Κωδικοποίησης.
• Προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε παραγωγική επιχείρηση, όντας δομημένο σε διαφορετικά αλλά συνεργαζόμενα modules. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στην επιχείριση να επιλέξει αυτά που καλύπτουν τις δικές της συγκεκριμένες ανάγκες.
• Είναι ειδικά σχεδιασμένο τόσο για τους χειριστές μέσα στην παραγωγή όσο και για τα στελέχη διοίκησης.
• Ολοκληρώνεται και συνεργάζεται αρμονικά με τα υπάρχοντα συστήματα της επιχείρησης.
• Παρέχει αξιόπιστη και σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση, δίνοντας στοιχεία για το «τι πραγματικά έγινε» στην παραγωγική διαδικασία και όχι για το «τι έπρεπε να γίνει».

Εγκαταστάσεις του Tracer Factory

Η εταιρεία Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ έχει αποκτήσει ήδη μεγάλη εμπειρία από την εγκατάσταση και λειτουργία του Tracer Factory σε πολλές Ελληνικές Βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών (Ελαιόλαδο, Αναψυκτικά, Ιχθυοκαλλιέργειες, Αγροτικά Προϊόντα, Επεξεργασία Τομάτας, κτλ) και Υλικών Συσκευασίας.

Οι εταιρίες που έχουν εγκαταστήσει το Tracer Factory έχουν αποσβέσει την επένδυση σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών από την ικανοποίηση των «εσωτερικών» αναγκών τους και χωρίς να ληφθεί υπόψη η κάλυψη των «εξωτερικών» απαιτήσεων από τη Νομοθεσία και τους πελάτες.

 


Για να συζητήσουμε για τις δικές σας ανάγκες για ιχνηλασιμότητα και ασφάλεια προϊόντων,συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 6690900.

Το Tracer Factory μπορεί να επιδοτηθεί έως και 65% από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Φόρμα Ενδιαφέροντος Για Λύσεις Tracer Factory
Ενδιαφέρον για:(*)

Παρακαλώ επιλέξτε όποια από τα παραπάνω σας ενδιαφέρουν.
Επιπλέον πληροφορίες:
Invalid Input
Όνομα:(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε το όνομά σας
Επώνυμο:(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε το επώνυμό σας
Εταιρεία:(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε την επωνυμία της εταιρείας σας
Θέση στην εταιρεία:
Invalid Input
Τηλέφωνο:
Παρακαλώ συμπληρώστε το τηλέφωνο στο όποιο μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
E-mail:(*)
Λανθασμένη εισαγωγή email. Παρακαλώ ξαναπροσπαθήστε.
Invalid Input
Invalid Input