Η Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ παρέχει στην ελληνική βιομηχανία ολοκληρωμένες λύσεις επικόλλησης ετικετών σε συσκευασίες. Οι λύσεις μας περιλαμβάνουν:

  • απλές κεφαλές ετικεταρίσματος, για απλές εφαρμογές
  • συστήματα ετικεταρίσματος για εξειδικευμένες εφαρμογές επικόλλησης ετικέτας σε συσκευασία, συνδυασμό εκτύπωσης και επικόλλησης κλπ
  • συστήματα ζύγισης και σήμανσης για εφαρμογές ζύγισης προϊόντος με εκτύπωση και επικόλληση ετικέτας

Τα συστήματα επικόλλησης ετικετών σε συσκευασίες προσφέρουν:

  • μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια επικόλλησης
  • μείωση κόστους παραγωγής
  • άμεση απόκριση στις αλλαγές στη ζήτηση
  • απλό χειρισμό και ενσωμάτωση σε οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας
  • ένα πολύτιμο εργαλείο για την υποβοήθηση των εξαγωγών

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ: 2106690900.

HERMA logo
Ετικετέζες Herma: Συστήματα αυτόματης επικόλλησης ετικετών.
Espera logo
Ετικετέζες Espera: Συστήματα ζύγισης και σήμανσης ESPERA: Αυτόματη και χειροκίνητη επικόλληση ετικετών