Απρίλιος 2008 Έκδοση 2
myFactory News

Η ηλεκτρονική ενημέρωση της Βιομηχανίας

Τεχνολογίες Κωδικοποίησης και Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Συστήματα Επικόλλησης Ετικετών: Σύγχρονη Τεχνολογία & Βασικές Προδιαγραφές
Η βιομηχανική κωδικοποίηση δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης κάθε προιόντος με μεταβλητές πληροφορίες που σχετίζονται με την παραγωγή και διακίνησή τους. Στην περίπτωση της κωδικοποίησης κατά την παραγωγική διαδικασία, είναι απαραίτητος ο συγχρονισμός των συστημάτων κωδικοποίησης με τις υψηλές ταχύτητες των γραμμών παραγωγής.
Για αυτό το λόγο, χρησιμοποιούνται τα αυτόματα συστήματα επικόλλησης ετικετών ή ετικετέζες (labelers / label applicators / labeling machines). Τα συστήματα αυτά επικολλούν ετικέτες σε προϊόντα διαφόρων συσκευασιών όπως φιάλες, σκαφάκια, βάζα, κουτιά και χρησιμοποιούνται στους Βιομηχανικούς κλάδους των Τροφίμων & Ποτών, των Φαρμακευτικών και Καλλυντικών, των Πλαστικών και Χημικών προϊόντων, κτλ.
Στην αγορά υπάρχουν συστήματα επικόλλησης ετικετών διαφόρων τύπων, ανάλογα με την απαίτηση της εφαρμογής, την ταχύτητα της γραμμής, τον τύπο συσκευασίας, τον όγκο παραγωγής, κτλ.
Το άρθρο αυτό έχει σκοπό (α) να περιγράψει συνοπτικά τη λειτουργία των συστημάτων επικόλλησης ετικετών, μέσα από την ιστορική εξέλιξη των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν και (β) να αναδείξει τις βασικές τους προδιαγραφές ώστε να ικανοποιούνται οι σύγχρονες ανάγκες των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ.

 

Διαχείριση Παραγωγής

ΟΕΕ (Overall Equipment Effectiveness): Τι είναι και τι προσφέρει στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις. 15 Συχνές Ερωτήσεις
1. Τι είναι ΟΕΕ;
Το ΟΕΕ (Overall Equipment Effectiveness) είναι ένας δείκτης που μετρά πόσο αποδοτικά αξιοποιεί μια επιχείρηση το παραγωγικό της δυναμικό,μέσα από την καταγραφή των απωλειών κατά την παραγωγική διαδικασία.Το ΟΕΕ χρησιμοποιείται συχνά σαν δείκτης για τη μέτρηση και τη βελτίωση της
2. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ΟΕΕ;
Availability: Διαθεσιμότητα εξοπλισμού, η οποία περιορίζεται από τις απώλειες που σχετίζονται με τα σταματήματα.
Performance: Απόδοση εξοπλισμού και γραμμών παραγωγής, η οποία περιορίζεται από τις απώλειες που σχετίζονται κυρίως με την μείωση της ταχύτητας των μηχανών.
Quality: Ποιότητα παραγόμενων προϊόντων, η οποία επηρεάζεται από τις απώλειες που ευθύνονται για τα μη συμμορφούμενα προϊόντα.
3. Γιατί είναι σημαντική η μέτρηση του ΟΕΕ;
Με την καταγραφή του ΟΕΕ, οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν τις πηγές των προβλημάτων που καθυστερούν την παραγωγική διαδικασία ή δεν αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του εξοπλισμού.Ο σκοπός της μέτρησης του ΟΕΕ είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους από τις απώλειες των σταματημάτων,της ταχύτητας και της ποιότητας.Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την αύξηση του χρόνου διαθεσιμότητας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού,την πλήρη αξιοποίησή του και τη μείωση των μη συμμορφούμενων προϊόντων.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.

 

Τι είναι το myFactory News;
Τι θέματα περιλαμβάνει, που απευθύνεται, πώς θα γίνετε συνδρομητής

Προηγούμενα Τεύχη
Περιηγηθείτε σε όλα τα τεύχη του myFactory News

Πείτε μας τις προτάσεις σας
Ποια θέματα θα θέλατε να δείτε στο myFactory News;
Ποια είναι η γνώμη σας για το περιεχόμενο;

Προωθήστε το σε συνεργάτες

 

 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε το Newsletter αυτομάτως στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε στην φόρμα που βρίσκεται εδώ.